Γιώργος Α. Παπανδρέου - Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς - π. Πρωθυπουργός
Γιώργος Α. Παπανδρέου - Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς - π. Πρωθυπουργός

Επικοινωνία

Φίλες και φίλοι,

Το Διαδίκτυο συνιστά ένα εργαλείο επικοινωνίας και διαβούλευσης, το οποίο συμπληρώνει χωρίς να υποκαθιστά άλλες πιο παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας και πρακτικής. Οι δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο, με τη χρήση εργαλείων με συστηματικό τρόπο, καταλήγει να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο συνεχούς ενημέρωσης, μόνιμης και αμφίδρομης επικοινωνίας, ανοιχτού διαλόγου και οργανωμένης διαβούλευσης.

Ο προσωπικός κόμβος του Γιώργου Παπανδρέου λειτουργεί με στόχο την ενημέρωση για τις δραστηριότητες του και τη πληροφόρηση για σειρά θεμάτων που αφορούν ζητήματα που μας ενδιαφέρουν όλους. Κλειδί της όλης ενημερωτικής προσπάθειας είναι η παροχή της, όσο το δυνατό, ενδελεχούς, αλλά και αξιόπιστης, πληροφόρησης.

Ο παρών δίαυλος συνιστά, τρόπον τινά, ένα βήμα κατάθεσης απόψεων, αξιοποιώντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας (ή μπορείτε, εφόσον θέλετε να επισυνάψετε ένα κείμενο, να στέλνετε τα μηνύματα σας στο e-mail dialogue@politicalforum.gr, με αναγραφή των στοιχείων που περιέχονται στη φόρμα επικοινωνίας για διευκόλυνση). Η δίαυλος Επικοινωνίας παρέχει αποκλειστικά τη δυνατότητα κατάθεσης απόψεων και μόνο και δεν διαχειρίζεται μηνύματα εκτός αυτού του πεδίου.

Από το προσωπικό κόμβο του Γιώργου Παπανδρέου

Επικοινωνία με τους πολίτες/με τους νέους
Κορυφή Σελίδας
Αρχική Σελίδα | Ποιος Είναι | Σχετικά | Όροι Χρήσης | Δήλωση Απορρήτου | Επικοινωνία