Γιώργος Α. Παπανδρέου - Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς - π. Πρωθυπουργός
Γιώργος Α. Παπανδρέου - Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς - π. Πρωθυπουργός
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα >   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ >   Εικόνες από το σήμερα >   Απο-δράσεις... >   Κόλαφος για το άσυλο από την Υπάτη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες 

Κόλαφος για το άσυλο από την Υπάτη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες


Οι πρόσφυγες, που λανθασμένα ταυτίζονται συχνά με τους οικονομικούς μετανάστες, φεύγουν από τη χώρα τους όχι για το οικονομικό κέρδος αλλά για να ξεφύγουν από διώξεις, απειλές κατά της ελευθερίας τους αλλά και κατά της ίδιας τους της ζωής. Χρειάζονται ένα ασφαλές λιμάνι όπου θα μπορούν να επουλώσουν τα τραύματά τους, ψυχικά και σωματικά- και να χτίσουν από την αρχή τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον.

Η χώρα μας, σύμφωνα με τα πλέον γνωστά επίσημα στοιχεία, έχει το χαμηλότερο ποσοστό αναγνώρισης ασύλου στην ΕΕ. Ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ της ΕΕ περιλαμβάνει την υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ να ολοκληρώνουν μια ουσιαστική εξέταση του αιτήματος ασύλου αφού υποδέχονται εκ νέου από άλλο κράτος μέλος έναν αιτούντα άσυλο.

Η Ελλάδα οφείλει να βελτιώσει επειγόντως την κατάσταση που ισχύει σχετικά με τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στη χώρα. Η χώρα μας οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, και το δίκαιο για τους πρόσφυγες. Και όμως το νέο ΠΔ προωθεί σημαντικές αλλαγές στο ελληνικό σύστημα εξέτασης αιτημάτων ασύλου στην αντίθετη φορά. Οι αλλαγές μπορεί να υπονομεύσουν τη δίκαιη εξέταση των αιτημάτων ασύλου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Η κατάργηση του δεύτερου βαθμού της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου θα στερεί στο μέλλον από τους αιτούντες άσυλο το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η κατάργηση αποτελεί αιτία μεγαλύτερης ανησυχίας, καθώς δεν προβλέπεται ουσιαστική αναβάθμιση της διαδικασίας εξέτασης σε πρώτο βαθμό.

Διαβάστε τις σχετικές αναφορές μας:

 - Πραγματικοί Άνθρωποι - Πραγματικές Ανάγκες
 - Δυναμιτίζεται η διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα
 - Προς το χειρότερο η χορήγηση ασύλου…
 - Θα χτιστεί μια 'Ευρώπη του Ασύλου';
 - Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό αναγνώρισης ασύλου στην ΕΕ
 - Έρευνα και προτάσεις για Ασυνόδευτους Ανηλίκους Αιτούντες Άσυλο
 
Δεδομένου ότι, η Ύπατη Αρμοστεία γνωστοποίησε τις συστάσεις της για το ΠΔ ώστε να συνδράμει τις ελληνικές αρχές να τηρήσουν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα στην Ελλάδα και προφανώς οι συστάσεις αγνοήθηκαν σε ένα πνεύμα «μπερλουσκονισμού», προχώρησε σε ένα πολύ ουσιαστικό βήμα, αρνούμενη να «νομιμοποιήσει» τις πρακτικές της κυβέρνησης.

Asylum 1* Η Ύπατη Αρμοστεία δεν θα συμμετάσχει στη νέα διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα εκτός εάν επέλθουν δομικές αλλαγές

«Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες διαπιστώνει με ιδιαίτερη ανησυχία ότι οι θεσμικές αλλαγές που υιοθετήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 81/2009 δεν εξασφαλίζουν επαρκώς μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα στην Ελλάδα σύμφωνα με τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το νέο Προεδρικό Διάταγμα αποκεντρώνει τη λήψη αποφάσεων για τα αιτήματα ασύλου σε πρώτο βαθμό σε πάνω από 50 αστυνομικές διευθύνσεις ανά την επικράτεια, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε θέματα εξειδικευμένου προσωπικού, υπηρεσιών διερμηνείας και νομικής συνδρομής. Επιπλέον καταργεί την υπάρχουσα επιτροπή προσφυγών, που ήταν η αποφαινόμενη αρχή με αποφασιστική αρμοδιότητα σε δεύτερο βαθμό, διατηρώντας περιορισμένη δικαστική επανεξέταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς να διασφαλίζεται έτσι το δικαίωμα σε μια «πραγματική προσφυγή». Τέλος, ο ορισμός του Αναπληρωτή Υπουργού Δημόσιας Τάξης ως της αποφαινόμενης αρχής σε δεύτερο βαθμό για εκείνες τις προσφυγές των οποίων η εξέταση εκκρεμεί, δεν θα  συμφωνούσε με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί ένα όργανο ανεξάρτητο από αυτό που αποφασίζει σε πρώτο βαθμό.

«Οι νέες αυτές εξελίξεις είναι πιθανό ότι θα καταστήσουν την προστασία στην Ελλάδα ακόμα πιο δύσκολη για εκείνους που τη χρειάζονται», δήλωσε ο Laurens Jolles, Περιφερειακός Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας.

Με βάση τα παραπάνω, στο παρόν στάδιο η Ύπατη Αρμοστεία δεν μπορεί να συμμετάσχει τόσο στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου σε πρώτο βαθμό, όσο και στις γνωμοδοτικές επιτροπές για την εξέταση των περίπου 30.000 προσφυγών που εκκρεμούν σε δεύτερο βαθμό.

Στην περίπτωση που οι Ελληνικές αρχές κινηθούν στο μέλλον στην κατεύθυνση δομικών αλλαγών που να διασφαλίζουν μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα, η Ύπατη Αρμοστεία θα ήταν έτοιμη να εμπλακεί πλήρως και να αναλάβει έναν αποτελεσματικό ρόλο στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου στην Ελλάδα.
Η Ύπατη Αρμοστεία θα συνεχίσει τη στενή της συνεργασία με τις Ελληνικές αρχές  όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση, την παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και νομικής συμβουλευτικής, την παρακολούθηση της διαδικασίας αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα όπως αρμόζει στο ρόλο της, και την υποβολή προτάσεων και συστάσεων προς την Κυβέρνηση για μελλοντικές βελτιώσεις.»

Asylum 2* Τα ζητήματα που εγείρει το νέο ΠΔ για το άσυλο

Σε ότι αφορά το νέο ΠΔ για τη χορήγηση ασύλου, υπάρχει και το μείζον θέμα ότι, έτσι και αλλιώς, η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει επειγόντως την κατάσταση που ισχύει σχετικά με τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο στη χώρα. Στις 30 Ιουνίου 2009 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 81, το οποίο τροποποιεί το ΠΔ90/2008 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα", με το οποίο αντί να βελτιώνεται η κατάσταση, απλά χειροτερεύει.

Επί τούτου είναι εύλογες οι ανησυχίες της Υπάτης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, που θεωρεί ότι οι αλλαγές μπορεί να υπονομεύσουν τη δίκαιη εξέταση των αιτημάτων ασύλου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα:

Το ΠΔ, το οποίο δεν υιοθέτησε τις κυριότερες τροποποιήσεις τις οποίες εισηγήθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), προβλέπει τα ακόλουθα βασικά σημεία για τη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα:  

  1. Κατάργηση του δευτέρου βαθμού διοικητικής εξέτασης αιτημάτων ασύλου, δημιουργώντας σύστημα με πρώτο βαθμό εξέτασης και στη συνέχεια δυνατότητα προσφυγής για ακύρωση στο ΣτΕ.

  2. Η αποφασιστική ισχύς του πρώτου βαθμού εξέτασης μετατίθεται από τη κεντρική αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Αλλοδαπών, Τμήμα Ασύλου) στους Αστυνομικούς Διευθυντές σε όλη τη χώρα. Συγκροτούνται Επιτροπές σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση με γνωμοδοτική, μη-δεσμευτική, αρμοδιότητα προς τον Αστυνομικό Διευθυντή. Η κάθε Επιτροπή αποτελείται από 4 μέλη, δύο αξιωματικούς της Αστυνομίας, ένας εκ των οποίων τελεί χρέη Προέδρου, έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο της ΥΑ του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

 3. Εκκρεμείς προσφυγές ρυθμίζονται από τις μεταβατικές διατάξεις. Εξετάζονται από την Επιτροπή Προσφυγών η οποία όμως παύει να έχει αποφασιστική ισχύ και αποφαίνεται ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Προσφυγών. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Προσφυγών θα αποτελείται στο εξής από 4 μέλη -αντί για 6 που ίσχυε μέχρι τώρα- εξαιρώντας έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών και τον εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Κορυφή Σελίδας
Αρχική Σελίδα | Ποιος Είναι | Σχετικά | Όροι Χρήσης | Δήλωση Απορρήτου | Επικοινωνία