Γιώργος Α. Παπανδρέου - Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς - π. Πρωθυπουργός
Γιώργος Α. Παπανδρέου - Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς - π. Πρωθυπουργός
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα >   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ >   Εικόνες από το σήμερα >   Σκιαγραφήσεις >   Από τη «Καμπούλ της Πάτρας» στη «Ζούγκλα» του Calais: η ευρωπαϊκή ατζέντα 

Από τη «Καμπούλ της Πάτρας» στη «Ζούγκλα» του Calais: η ευρωπαϊκή ατζέντα


(Διαβάστε το Α' Μέρος του δίπτυχου: Από τη «Καμπούλ της Πάτρας» στη «Ζούγκλα» του Calais: η στυγνή πραγματικότητα)

Στο μεταναστευτικό και την ενίσχυση των μέτρων ελέγχου των συνόρων θα εμμείνουν οι νότιες χώρες της ΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις για το υπό κατάρτιση Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική επί θεμάτων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που αναμένεται να υιοθετηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου 2009.

Θέματα στα οποία ιδιαιτέρως θα εμμείνουν τα νότια κράτη της ΕΕ (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα) είναι η μετεξέλιξη του Frontex σε οργανισμό ανάλογο με τη Europol, η ενίσχυση των συνόρων, καθώς και η μετατροπή του Οργανισμού Πολιτικής Προστασίας ώστε να δημιουργηθεί κοινό επιχειρησιακό κέντρο για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Θα εμμείνουν στη διαμοίραση του βάρους των μεταναστευτικών ροών μεταξύ των κρατών-μελών, στη δυνατότητα αίτησης για πολιτικό άσυλο σε κράτος διάφορο από αυτό στο οποίο έχουν πρώτα φθάσει οι αλλοδαποί.

Η σουηδική προεδρία, πάντως, επικρίνει τις τέσσερις χώρες της Μεσογείου για υπερβολικές προτάσεις σε ό,τι αφορά τα μέτρα ελέγχου των συνόρων και συνάμα για πλημμελή τήρηση της διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων πολιτικού ασύλου και παροχής του.

Ήδη διαφαίνεται ότι έχει επιτευχθεί η διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και σε μη νόμιμους μετανάστες. Συνέπεια της παραπάνω αλλαγής είναι η λήψη από την Ελλάδα καταρχήν 12 εκατ. ευρώ -επιπλέον της καθορισμένης χρηματοδότησης από το Ταμείο Προσφύγων- για την παροχή στέγης, σίτισης, νομικής βοήθειας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους παράνομα εισερχόμενους στην Ελλάδα. Από την ίδια χρηματοδότηση αναμένεται και η επαναλειτουργία του προγράμματος «Αιγέας» που αφορά στην παροχή διερμηνείας και ιατρικής στήριξης στους παράνομα εισερχόμενους.

Τέλος, ένα από τα σημαντικά θέματα που επιζητείται να συζητηθούν στη διάρκεια της  σουθηδικής προεδρίας είναι η δημιουργία «σημείων υποδοχής» καταρχήν στη Λιβύη και κατά δεύτερον στην Τουρκία. Για το θέμα αυτό αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκία ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ζακ Μπαρό μαζί με τον Ύπατο Αρμοστή για τους Πρόσφυγες Αντόνιο Γκουτέρες.

Διαβάστε τη σχετική παλαιότερη αναφορά μας:

  - Θα χτιστεί μια 'Ευρώπη του Ασύλου';
 
Ποιο είναι όμως το ζητούμενο:

Visas* Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταναστευτική πολιτική

"Μια δυναμική μεταναστευτική πολιτική

Η μεταναστευτική πολιτική πρέπει να είναι μέρος ενός μακροπρόθεσμου οράματος που υπογραμμίζει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτή η πολιτική πρέπει επίσης να έχει ως σκοπό να εξετάσει την αυξανόμενη κινητικότητα σε έναν διεθνοποιημένο κόσμο μέσω της έμφασης στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα.

Μια κοινή πολιτική σύμφωνα με τις απαιτήσεις αγοράς εργασίας

Η οικονομική μετανάστευση πρέπει καλύτερα να αντιστοιχηθεί με τις ανάγκες των αγορών εργασίας των κρατών μελών. Αυτό θα βοηθήσει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τον απολογισμό των δεξιοτήτων των μεταναστών και να διευκολύνει την ολοκλήρωσή τους. Η Ένωση χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο υπό μορφή εύκαμπτου συστήματος αποδοχής που θα επιτρέψει στο να προσαρμοστεί στην αυξανόμενη κινητικότητα και τις ανάγκες των εθνικών αγορών εργασίας. Αυτό το κοινό πλαίσιο θα είναι πλήρως σύμφωνο με τις δυνάμεις των κρατών μελών να καθορίσουν τους αριθμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηκόων που αναγνωρίζονται για λόγους απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε δύο ζητήματα: η έκταση της διευρωπαϊκής κινητικότητας των μεταναστών και οι συνέπειες για την ισχύ των αδειών διαμονής τους εάν χάνουν τις εργασίες τους.

Μια δυναμική πολιτική βασισμένη σε μια ευρωπαϊκή θέση για τους νόμιμους μετανάστες

Για να μεγιστοποιήσουν τα θετικά αποτελέσματα της νόμιμης μετανάστευσης προς όφελος όλων - οι χώρες προέλευσης και ο προορισμού, κοινωνίες υποδοχής και μετανάστες - μια σαφής, διαφανής και δίκαιη προσέγγιση σεβασμού για τις ανθρώπινες οντότητες σεβασμών απαιτείται. Για να κάνει αυτό ένας κώδικας μετανάστευσης πρέπει να υιοθετηθεί για να εξασφαλίσει ένα ομοιόμορφο επίπεδο δικαιωμάτων για τους νόμιμους μετανάστες συγκρίσιμους με αυτόν των κοινοτικών πολιτών. Αυτή η σταθεροποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας θα περιλάβει, όπου είναι απαραίτητο, τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για να απλοποιήσουν ή να επεκτείνουν τις υπάρχουσες παροχές και να βελτιώσουν την εφαρμογή τους.

Η οικογενειακή επανένωση είναι ένας από τους κύριους λόγους για τη μετανάστευση και αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό της νόμιμης μετανάστευσης. Η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει τους κοινούς κανόνες για να διαχειριστεί αποτελεσματικά την εισροή των μεταναστών που εισέρχονται για οικογενειακή επανένωση. Δεδομένου ότι έχει υπάρξει λίγη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας, μια αναθεώρηση της οδηγίας να προταθεί μετά από ευρείες διαβουλεύσεις.

Ο πιθανός πολιτιστικός καθώς επίσης και οικονομικός εμπλουτισμός που προσφέρεται από τη μετανάστευση μπορεί να εξαπλωθεί μόνο με τη βελτίωση της ολοκλήρωσης στη χώρα υποδοχής. Μια τέτοια βελτίωση θα απαιτήσει όχι μόνο τις μεγαλύτερες προσπάθειες από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές αλλά και μια μεγαλύτερη υποχρέωση από την κοινότητα φιλοξενίας και τους ίδιους τους μετανάστες. Ένας κοινός μηχανισμός συντονισμού που θα υποστήριζε τις προσπάθειες των κρατών μελών χρησιμοποιώντας ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς θα μπορούσε να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες γραμμές:

  - να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός των κοινών πρακτικών και των ευρωπαϊκών ενοτήτων, η διαδικασία ολοκλήρωσης, και ιδιαίτερα η ολοκλήρωση των νεοφερμένων, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων όπως οι εισαγωγικές σειρές μαθημάτων και οι γλωσσικές κατηγορίες, μια ισχυρή υποχρέωση από την κοινότητα οικοδεσποτών και η ενεργός συμμετοχή των μεταναστών σε όλες τις πτυχές της συλλογικής ζωής
  - ανάπτυξη των κοινών δεικτών για την αξιολόγηση των πολιτικών ενσωμάτωσης
  - να αναλυθούν τα όρια με άλλες πολιτικές όπως η εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμός, απασχόληση, νεολαία και πολυγλωσσία. Ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζεται από τα σχολεία, ειδικά εκείνοι που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά πρότυπα που παντρεύουν τις ευρωπαϊκές τιμές πρέπει να τονιστεί

ControlΚαλύτεροι έλεγχοι στη παράνομη μετανάστευση

Η παρεμπόδιση και η μείωση της παράνομης μετανάστευσης και των σχετικών ποινικών δραστηριοτήτων υποστηρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ουσιαστικό αντίστοιχο στην ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση. Οι προσπάθειες να καταπολεμηθούν τα εγκληματικά δίκτυα πρέπει να επιταχύνουν. Η παράνομη απασχόληση πρέπει να αντιμετωπιστεί με μέτρα προληπτικής θεραπείας και επιβολής, και η προστασία πρέπει να δοθεί στους μετανάστες που είναι τα θύματά των.

Πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή της λαθραίας διακίνησης ανθρώπινων οντοτήτων. Οι επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι πρέπει να επενδυθούν προκειμένου να επιταχύνουν οι έλεγχοι ειδικά στον εργασιακό χώρο και επίσης για να απλοποιηθούν οι όρους για τις άδειες διαμονής στα θύματα.

Το βάρος της προτεραιότητας στην εθελοντική επιστροφή πρέπει να προαχθεί και να ενθαρρυνθεί ενεργά, ιδιαίτερα κάτω από τα υπάρχοντα οικονομικά όργανα. Εντούτοις, πάρα πολύ συχνά τα μέτρα επαναπατρισμού δεν μπορούν να ληφθούν εξ αιτίας των νομικών ή πρακτικών εμποδίων.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που παράνομα εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ παρουσιάζουν μια άλλη πρόκληση που πρέπει να μελετηθεί σε βάθος. Αυτό θα ακολουθηθεί από ένα σχέδιο δράσης να υποστηριχτούν και να συμπληρωθούν τα σχετικά νομοθετικά και οικονομικά όργανα και να ενισχυθούν οι μορφές συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για να διευκολύνει την επιστροφή των ανηλίκων στις χώρες προέλευσης τους.

Άσυλο: ένας κοινός τομέας της προστασίας και της αλληλεγγύης

Το 2008 σχεδόν 240 000 αιτήσεις ασυλίας έγιναν στην ΕΕ. Μερικά κράτη μέλη επηρεάζονται από άλλα, είτε λόγω του αριθμού αιτήσεων που παραλαμβάνονται είτε λόγω του αριθμού εφαρμογών ως ποσοστό του πληθυσμού τους. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να χτίζει έναν αληθινό κοινό τομέα της προστασίας και της αλληλεγγύης βασισμένων στο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υψηλά πρότυπα της προστασίας και μιας γενικής βελτίωσης στην ποιότητα των εθνικών συστημάτων, επιταχύνοντας τις προσπάθειες να πατάξει την κατάχρηση.

Ένας ενιαίος τομέας της προστασίας

Η ΕΕ έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο προς το να δημιουργήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό καθεστώς ασύλου πλήρως σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης και άλλα εφαρμόσιμα διεθνή πρότυπα. Ένα κοινό σύνολο προτύπων έχει καθιερωθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δέκα ετών. Οι νομοθετικές προτάσεις της δεύτερης φάσης εναρμόνισης πρέπει να εγκριθούν γρήγορα με στόχο να καθιερωθεί μια ενιαία διαδικασία ασύλου και μια ομοιόμορφη διεθνή θέση προστασίας το αργότερο έως το 2012.

Οι αυστηροί έλεγχοι και μια κατάλληλη εφαρμογή του κεκτημένου πρέπει να καταστήσουν το σχέδιο αξιόπιστο και να εμπνεύσουν τη αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών στην καλή διακυβέρνηση των αντίστοιχων συστημάτων ασύλου των. Οι περιοδικοί μηχανισμοί αξιολόγησης θα μπορούσαν να θεσπιστούν για να διευκολύνουν την ευθυγράμμιση των συστημάτων ασύλων στα κράτη μέλη.

Η ολοκλήρωση των προσώπων που απολαμβάνουν τη διεθνή προστασία πρέπει επίσης να βελτιωθεί και να δοθεί προσοχή στους όρους της άφιξής τους στην ΕΕ. Οι λύσεις πρέπει να βρεθούν για τους αιτούντες άσυλο που δεν θα έχουν καθεστώς πρόσφυγα ή η θυγατρικής προστασίας, αλλά δεν μπορούν να μην τύχουν προστασίας για συγκεκριμένους λόγους.

Διανομή των ευθυνών και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών

Πρέπει να υπάρξει μια αληθινή διανομή της ευθύνης ενσωματώνοντας τους πρόσφυγες. Αν και η ΕΕ έχει επιλέξει να τηρεί τις ευρείες οδηγίες του συστήματος του Δουβλίνου αυτή τη στιγμή, πρέπει επίσης να ανοίξει τις νέες λεωφόρους. Ένας μηχανισμός για την εσωτερική επανατακτοποίηση μεταξύ των κρατών μελών των προσώπων που απολαμβάνουν τη διεθνή προστασία που είναι εθελοντική και συντονισμένη πρέπει να εξεταστεί. Ένα αρχικό στάδιο θα συνίστατο στην εισαγωγή ενός συστηματικού προγραμματισμού των κεφαλαίων για τους πρόσφυγες κάτω από το ευρωπαϊκό Ταμείο προσφύγων ως τμήμα αυτής της εσωτερικής αλληλεγγύης. Αυτός ο προγραμματισμός πρέπει να λάβει υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια. Ο μηχανισμός μπορεί να περιλάβει την υποστήριξη για την καθιέρωση των μόνιμων πλατφορμών υποδοχής και διέλευσης σε μερικά κράτη μέλη, συν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη συνεργασία με την Υπάτη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες. Παράλληλα σε αυτήν την αρχική προσέγγιση, η ανάλυση της δυνατότητας πραγματοποίησης και οι νομικές και πρακτικές επιπτώσεις της κοινής επεξεργασίας των αιτήσεων ασυλίας μέσα και εκτός της Ένωσης πρέπει να συνεχιστούν. Αυτή η ανάλυση θα πραγματοποιούταν ώστε να συμπληρωθεί το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλων και να συμμορφωθεί με τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

ΑλληλεγγύηΜε βάση αυτές τις μελέτες και σε μια αξιολόγηση του αρχικού μηχανισμού αλληλεγγύης, ένα μονιμότερο σύστημα αλληλεγγύης μπορεί να προβλεφθεί από το 2013. Η διευρωπαϊκή οικονομική αλληλεγγύη πρέπει να αναθεωρηθεί. Για 10 έτη έχει εφαρμοστεί μέσω του ευρωπαϊκού Ταμείου προσφύγων, το οποίο έχει υποστηρίξει τα διαδοχικά στάδια της εναρμόνισης. Τα νέα κριτήρια θα προσδιοριστούν για τις συνεισφορές και τους τομείς της επέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην κοινή πολιτική.

Αλληλεγγύη με τις τρίτες χώρες

Η αλληλεγγύη με τις τρίτες χώρες που έρχονται αντιμέτωπες με τις μεγάλες ροές των προσφύγων ή τους μεγάλους αριθμούς φιλοξενίας προσφύγων και εκτοπισμένων είναι ουσιαστική. Η πρόσβαση στην προστασία και η εμμονή στην αρχή μη απέλασης πρέπει να επιβεβαιωθούν. Η ΕΕ θα υποστηρίξει επίσης την οικοδόμηση μαις ισχυρότερης ικανότητας των τρίτων χωρών έτσι ώστε μπορούν να αναπτύξουν τα συστήματά τους ασύλου και προστασίας."

Σήμερα το κοινοτικό πλαίσιο ορίζεται από το λεγόμενο κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ, μεγάλο πονοκέφαλο για τις ελληνικές αρχές, που εξηγεί και τις δραστικές αλλαγές που επέφεραν με το νέο ΠΔ για το άσυλο, αλλαγές που παραβιάζουν και τις διεθνείς και τις κοινοτικές υποχρεώσεις της Ελλάδας. Αλλαγές που επιτείνουν το πρόβλημα αντί να το λύσουν.

* Ο κανονισμός «Δουβλίνο II»

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς προσδιορισμού του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που έχει υποβληθεί σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας.

Σκοπός του είναι ο προσδιορισμός, το συντομότερο δυνατό, του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου και ο καθορισμός λογικών προθεσμιών για κάθε στάδιο της διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους. Αποσκοπεί τέλος στην αποτροπή της κατάχρησης των διαδικασιών ασύλου που συνιστούν οι πολλαπλές αιτήσεις.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Δουβλίνου, τα κράτη μέλη οφείλουν να προσδιορίσουν το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου που υποβλήθηκε εντός της επικράτειάς τους, στη βάση αντικειμενικών και ιεραρχημένων κριτηρίων. Το σύστημα αποσκοπεί στην αποφυγή του φαινομένου της αναζήτησης του ευνοϊκότερου κράτους υποδοχής (asylum shopping) και, συγχρόνως, στην παροχή εγγύησης ότι η περίπτωση κάθε αιτούντος άσυλο θα εξετάζεται από ένα και μόνο κράτος μέλος.

Αν η ανάλυση των κριτηρίων του κανονισμού υποδεικνύει ένα άλλο κράτος μέλος ως υπεύθυνο, από αυτό το τελευταίο ζητείται να «αναλάβει» τον αιτούντα άσυλο και κατά συνέπεια να εξετάσει το αίτημά του. Στην περίπτωση κατά την οποία το εν λόγω κράτος αναγνωρίσει την αρμοδιότητα του, το πρώτο κράτος μέλος οφείλει να εξασφαλίσει τη μεταφορά του αιτούντος άσυλο μέχρι αυτό.

Μια άλλη περίπτωση είναι εκείνη κατά την οποία, εάν ένα κράτος μέλος έχει ήδη εξετάσει ή έχει αρχίσει την εξέταση μιας αίτησης παροχής ασύλου, μπορεί να του ζητηθεί να «αναλάβει εκ νέου» τον αιτούντα άσυλο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να έχει λάβει την άδειά του για τούτο.

Το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο και στο οποίο μεταφέρεται ο αιτών θα πρέπει λοιπόν να ολοκληρώσει την εξέταση του αιτήματος.

Γενικές αρχές

Μόνο ένα κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να εξετάσει μια αίτηση ασύλου ακόμη κι αν δεν είναι υπεύθυνο γι’ αυτό, σύμφωνα με τα κριτήρια του παρόντος κανονισμού.
Η κατάσταση του ανήλικου τέκνου θα είναι αδιαχώριστη από αυτήν του γονέα ή του κηδεμόνα που υπέβαλε αίτηση ασύλου.

ΆσυλοΙεράρχηση των κριτηρίων

Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη σειρά παρουσίασής τους στον κανονισμό. Θα εφαρμόζονται ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί κατά τη στιγμή που ο αιτών το άσυλο υπέβαλε για πρώτη φορά την αίτησή του σε κράτος μέλος.

Ο κανονισμός θεσπίζει τα ακόλουθα κριτήρια:

  • κριτήρια σχετικά με την αρχή της ενότητας των οικογενειών

Εάν ο αιτών άσυλο είναι ασυνόδευτος ανήλικος, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησής του είναι το κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται νομίμως ένα μέλος της οικογένειάς του, εφόσον αυτό είναι προς το μείζον συμφέρον του ανηλίκου. Εάν δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης είναι το κράτος μέλος στο οποίο ο ανήλικος υπέβαλε την αίτησή του για άσυλο.

Εάν ένα μέλος της οικογένειας του αιτούντος έλαβε άδεια παραμονής σε κράτος μέλος ως πρόσφυγας, αυτό το κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου υπό τον όρο ότι το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Εάν ένα μέλος της οικογένειας του αιτούντος άσυλο έχει υποβάλει αίτηση σε κράτος μέλος, για την οποία δεν έχει ακόμη ληφθεί πρώτη απόφαση επί της ουσίας, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου, υπό τον όρο ότι το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Επιπλέον, ο κανονισμός προβλέπει κριτήριο σύμφωνα με το οποίο αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται ταυτόχρονα ή σε παραπλήσιες ημερομηνίες από πλείονα μέλη μιας οικογενείας εξετάζονται από κοινού.

  • κριτήρια που σχετίζονται με την έκδοση αδειών διαμονής ή θεωρήσεων

Το κράτος μέλος που χορήγησε στον αιτούντα ισχύοντα τίτλο διαμονής ή έγκυρη θεώρηση θα είναι υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου. Εάν ο αιτών είναι κάτοχος περισσότερων αδειών ή θεωρήσεων που εκδόθηκαν από διαφορετικά κράτη μέλη, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου θα είναι το κράτος που:

  • χορήγησε το πιο μακροχρόνιο δικαίωμα διαμονής ή, σε περίπτωση ισότιμης διάρκειας ισχύος, εκείνο που εξέδωσε την άδεια με την απώτερη λήξη ισχύος. Ο ίδιος κανόνας θα εφαρμοστεί στην περίπτωση θεωρήσεων διαφορετικού χαρακτήρα

  • εξέδωσε τη θεώρηση που έχει την απώτερη λήξη ισχύος όταν οι θεωρήσεις είναι του ίδιου χαρακτήρα.

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν εάν ο αιτών άσυλο είναι κάτοχος ενός ή περισσοτέρων τίτλων διαμονής που έχουν λήξει για διάστημα μικρότερο από πριν από δύο έτη ή μίας ή περισσοτέρων θεωρήσεων που έχουν λήξει για διάστημα μικρότερο από πριν από έξι μήνες, αλλά εφόσον ο αιτών άσυλο δεν έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπεύθυνο είναι το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

  • κριτήρια που σχετίζονται με παράνομη είσοδο ή διαμονή σε κράτος μέλος

Εάν ο αιτών διέβη παράνομα τα σύνορα ενός κράτους μέλους, αυτό το κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση ασύλου. Η ευθύνη αυτή παύει να υφίσταται δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η παράνομη διάβαση των συνόρων.

Όταν έχει καταδειχθεί ότι ο αιτών άσυλο διέμεινε σε κράτος μέλος για μία συνεχή περίοδο τουλάχιστον πέντε μηνών πριν υποβάλει την αίτησή του, το κράτος μέλος αυτό είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης. Εάν ο αιτών άσυλο διέμεινε για διάστημα τουλάχιστον πέντε μηνών σε πλείονα κράτη μέλη, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου είναι το κράτος μέλος της τελευταίας διαμονής.

Χορήγηση ασύλου  • κριτήρια που σχετίζονται με νόμιμη είσοδο σε κράτος μέλος

Εάν υποβάλλει αίτηση ασύλου υπήκοος τρίτης χώρας σε κράτος μέλος όπου αυτός δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης, εκείνο το κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης.

  • αίτηση στο χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα

Εάν υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση ασύλου στο χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα κράτους μέλους, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης.

Ο κανονισμός, εντέλει, προβλέπει επίσης «προτερόθετα κριτήρια» εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το κράτος μέλος το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου βάσει των κριτηρίων που απαριθμούνται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης είναι το πρώτο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου.

Ανθρωπιστική ρήτρα

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να δεχθεί, ύστερα από αίτηση ενός άλλου κράτους μέλους, να διαπραγματευθεί μια αίτηση ασύλου για την οποία δεν είναι υπεύθυνο βάσει των προαναφερθέντων δεσμευτικών κριτηρίων, για λόγους ανθρωπιστικούς και βάσει, εν μέρει, οικογενειακών ή πολιτισμικών κριτηρίων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν.

Αναδοχή και εκ νέου ανάληψη

Εάν ένα κράτος μέλος θεωρεί υπεύθυνο άλλο κράτος μέλος για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου, μπορεί να απευθύνει προς αυτό αίτημα αναδοχής της αίτησης. Το υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου κράτος μέλος οφείλει να σεβαστεί ορισμένες υποχρεώσεις, κυρίως την αναδοχή ή εκ νέου ανάληψη του αιτούντος καθώς και την εξέταση της αίτησής του.

Η αίτηση αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης θα πρέπει να υποδεικνύει κάθε στοιχείο που επιτρέπει στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα να προσδιορίσει εάν είναι πράγματι υπεύθυνο. Όταν το κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δέχεται την αναδοχή ή εκ νέου ανάληψη του ενδιαφερομένου προσώπου, αποστέλλεται στον αιτούντα αιτιολογημένη απόφαση που δηλώνει ότι η αίτησή του κρίνεται απαράδεκτη στο κράτος μέλος όπου υποβλήθηκε, και ότι υπάρχει υποχρέωση μεταφοράς του αιτούντος άσυλο στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο. Υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, αλλά χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν τα δικαστήρια ή τα αρμόδια όργανα το αποφασίσουν κατά περίπτωση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία.

Ο κανονισμός ορίζει μια ολόκληρη σειρά πρακτικών λεπτομερειών σχετικών με την αναδοχή ή εκ νέου ανάληψη αιτούντος (προθεσμίες για υποβολή και απάντηση σε αιτήματα και για την εκτέλεση μεταφορών, απαραίτητες επαληθεύσεις, κοινοποίηση των αποφάσεων, κ.λπ.). Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις αυστηρές προθεσμίες που ορίζει ο κανονισμός, θεωρείται ότι σιωπηρά αποδέχεται την ευθύνη για το εν λόγω άτομο.

Διοικητική συνεργασία

Εφόσον είναι αναγκαίο για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο ή την εξέταση μίας αίτησης ασύλου, τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τον αιτούντα άσυλο, με την επιφύλαξη αυστηρών κανόνων για την προστασία των δεδομένων.

Οι λόγοι στους οποίους αναφέρεται ο αιτών για να αιτιολογήσει το αίτημά του θα ανταλλάσσονται μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο, και μόνο εφόσον συναινεί ο ενδιαφερόμενος.

Κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών πρέπει να αιτιολογείται. Το κράτος μέλος που διαβιβάζει τα δεδομένα θα πρέπει να εγγυάται την ακρίβεια και την ενημερότητά τους. Ο αιτών θα έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα που τον αφορούν, καθώς και να ζητήσει τη διόρθωση, την εξάλειψη ή το κλείδωμά τους, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος κανονισμού ή της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Κάθε αίτηση, απάντηση και γραπτή επικοινωνία κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα αποστέλλεται μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών «DublinNet».

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβούν σε διμερείς διοικητικές ρυθμίσεις, που σχετίζονται με ανταλλαγές υπαλλήλων-συνδέσμων, απλούστευση των διαδικασιών ή συντόμευση των προθεσμιών, προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή του κανονισμού και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά του.

Κορυφή Σελίδας
Αρχική Σελίδα | Ποιος Είναι | Σχετικά | Όροι Χρήσης | Δήλωση Απορρήτου | Επικοινωνία