Γιώργος Α. Παπανδρέου - Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς - π. Πρωθυπουργός
Γιώργος Α. Παπανδρέου - Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς - π. Πρωθυπουργός
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα >   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ >   Εικόνες από το σήμερα >   Σκιαγραφήσεις >   Σεβασμός στην υπόσταση μας 

Σεβασμός στην υπόσταση μας

Γράφω ελεύθερα
Γράφω ελεύθερα

Αναγνωρίζουμε την αξία του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών και για μας τα blogs έχουν την δική τους δυναμική, λειτουργούν πηγαία και αυθόρμητα (και έτσι πρέπει να είναι) και είναι πηγή μεγάλης έμπνευσης. Αυτή τη παιδεία και τον πολιτισμό υποστηρίζουμε. Αυτός ο πλούτος κατάθεσης, ανταλλαγής απόψεων, διάδρασης και γενικότερα η ψυχή αυτής της προσπάθειας, αυτής της διαδικτυακής έκφανσης της κοινωνίας των πολιτών που πρέπει να αναγνωριστεί και να τιμάται. Τα blogs καταγράφουν θέσεις και σημαίνουσα θέση έχει και κάθε κριτική με επιχειρήματα, αυτή είναι η λογική της δημοκρατίας, γιατί κάθε κριτική έχει και την εποικοδομητική χροιά της.

Το Διαδίκτυο συνιστά ένα εργαλείο και ένα μέσο διάδοσης και διάχυσης της πληροφορίας και της γνώσης. Ως τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με λανθασμένους όρους και ειδικά όταν αυτή η αντιμετώπιση αφορά το blogging, όσο και τους bloggers. Ειδικότερα όταν αφορά τα blogs, μια νέα και ιδιαίτερα ζωντανή μορφή επικοινωνίας, μια δημιουργική πηγή που μπορεί να βρίσκει και άλλες μορφές έκφρασης. Η λειτουργία των blogs πρέπει να αυτορυθμίζεται από τους δημιουργούς των, χωρίς έξωθεν ή άνωθεν παρέμβαση. Οφείλουμε να υποστηρίξουμε αυτή τη εναλλακτική δράση, να αντλήσουμε από τα διδάγματα της και όχι να αποδομούμε τους δημιουργούς και τα έργα τους επ’ ονόματι της όποιας ιδεολογίας ή ταυτότητας. Το blogging συνιστά, κατά κάποιο τρόπο, μια έκφανση διαδικτυακή της Κοινωνίας των Πολιτών, μια εναλλακτική πρόταση και φωνή και η μόνη αντιμετώπιση της οποίας μπορεί να τύχει, συνάμα με τους δημιουργούς και συγγραφείς, είναι εκείνη του σεβασμού της δημιουργικόητητας των bloggers και της λειτουργίας των blogs, εφόσον μοιραζόμαστε και γίνονται σεβαστές οι κοινές δημοκρατικές μας αξίες.

                X-Psilikatzou

Διαβάσαμε με πολύ σεβασμό το post ‘H X- Psilikatzou γράφει για το ΠΑΣΟΚ’ της Κωνσταντίνας Δελημήτρου (γνωστή και ως η blogger Ψιλικατζού) αναρτημένο στο blog του Alzap και νιώθουμε την ανάγκη να της ζητήσουμε συγγνώμη. Συγγνώμη για το έλλειμμα σεβασμού στο άτομο της, τόσο ως blogger και ως δημιουργού συγγραφέα. Μια συγγνώμη επ’ ονόματι όλων μας, όσων πιστεύουμε στα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα του κάθε πολίτη, ακόμα δε περισσότερο στο δικαίωμα του να συγγράφει, να μετέχει, να δημιουργεί, υπενθυμίζοντας ότι οι βασικές αυτές αρχές αποτελούν και το κινητήριο μοχλό του Κινήματος. Εκφάνσεις ρατσιστικού περιεχόμενου, περιχαραγμένες διαχωριστικές γραμμές, δοβλέτια, ελλείμματα σεβασμού σε πρόσωπα και αξίες δεν θεμελιώνουν δημοκρατικές διδαχές και δεν μας εκφράζουν

Κάθε πολίτης φέρει ευθύνη απέναντι στον πολιτισμό του, την ιστορική πορεία του και την εξέλιξη του γενικότερα. Έχουμε να διαδραματίσουμε, ως πολίτες, ένα ρόλο στην πορεία της κοινωνίας μας, σεβόμενοι τον πολιτισμό που είναι κληρονομιά μας, σεβόμενοι όμως παράλληλα και την διαφορετικότητα των πολιτισμών των άλλων. Πολιτισμός είναι μια πρόταση για το Μέλλον που διαθέτει τα στοιχεία της ποιότητας, της διάρκειας και της ικανότητας να υπερβεί το εφήμερο. Πρόταση που εκ των πραγμάτων εκπορεύεται από το παρόν και το παρελθόν και σχετίζεται άμεσα με τις κοινωνικές δομές και τις αξίες που ζωογονούν τη συλλογική μας ύπαρξη. Η αλληλοκατανόηση, ο αλληλοσεβασμός, η ειλικρινής επικοινωνία αποτελούν τα θεμελιώδη συστατικά του υποστρώματος στο οποίο οφείλουν να στηρίζονται και να αναπτύσσονται οι κοινές αξίες του πολιτισμού μας. Ο σεβασμός του άλλου καθορίζει την ποιότητα της δημοκρατικής κοινωνίας που δεν θα βασίζεται στο απλοϊκό αξίωμα της απόλυτης υπεροχής της γνώμης της όποιας πλειοψηφίας, αλλά που θα εξασφαλίζει σε όλους δίκαιη μεταχείριση και θα αποτρέπει κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Η πολιτική σταματά εκεί. Ο αλληλοσεβασμός είναι έξω από παζάρια. Ο διάλογος, η ανοχή, η κατανόηση γίνονται μέσα για τη προάσπισή του, για την καταστολή της διγλωσσίας.

Ο προσωπικός κόμβος του Γιώργου Παπανδρέου έχει προχωρήσει σε σειρά σκιαγραφήσεων (αναρτημένες εδώ) σχετικά με τη σημασία και το ρόλο των blogs στις λειτουργίες της κοινωνίας μας και στη προαγωγή του διαλόγου. Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη συμβολή των blogs στο πολιτικό διάλογο που «τρέχει» δημιουργήθηκε και η ενότητα Blogs και όχι μόνο προκειμένου να είναι εύχρηστη και φιλική η πρόσβαση των χρηστών στο διάλογο των ιστολόγων με Typingεπίκεντρο τις εξελίξεις στο Κίνημα, την αυτό-οργάνωση, αλλά και ένα μείζον θέμα αυτό του Περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι το blogging να προσφέρει τα μέγιστα στο προχώρημα της κοινωνίας μας και υποστηρίζουμε, χωρίς παρεμβατικούς όρους, την ελευθερία λειτουργίας του με σεβασμό για τις κοινά αποδεκτές αξίες μας.

Οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα το Διαδίκτυο συνιστούν λειτουργικό εργαλείο πουεδράζει γύρω από την κοινωνία της γνώσης και την κοινωνία των πολιτών. Είναι πεποίθηση ότι η τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών αποτελούν την προωθητική δύναμη για μια δημοκρατική μεταρρύθμιση της κοινωνίας. Η συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία με τον πολίτη να ελέγχει τους μηχανισμούς λήψης των αποφάσεων και τη νομή της εξουσίας, η συμμετοχή στην ανθρώπινη δημιουργικότητα, στην ανθρώπινη ολοκλήρωση, με περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση και γνώση. Η κοινωνία οφείλει να προωθεί την ηλεκτρονική συμμετοχή ώστε να γίνεται η τεχνολογία σημαντικό εργαλείο που προτάσσει ακριβώς τη συμμετοχική δημοκρατία. Είναι ο διάλογος της κοινωνίας των πολιτών. \ Πέρα από την κοινωνία των πολιτών, ή ακριβώς για την κοινωνία των πολιτών, χρειάζεται η δημοκρατία την ουσιαστικότερη εκπαίδευση, πληροφόρηση, γνώση για τον πολίτη. Ένας ενεργός πολίτης για να μπορεί συνειδητά, ουσιαστικά και σωστά, να παίρνει αποφάσεις, χρειάζεται την πραγματική πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση και συνάμα να διαμορφώνει και να μοιράζεται κοινές αξίες και απόψεις.

(Σημ. Οι απόψεις μας εστιάζουν σε βασικές αρχές, δεν υιοθετούμε και δεν προσυπογράφουμε σε προσωπικές αναφορές)

Κορυφή Σελίδας
Αρχική Σελίδα | Ποιος Είναι | Σχετικά | Όροι Χρήσης | Δήλωση Απορρήτου | Επικοινωνία